Med vårt breda kunnande gör vi instabila, lösa och sättningsbenägna marker byggbara.

Vi är experter på

djupstabilisering

Djupstabilisering

Vi utför markförstärkning enligt KC-pelarmetoden. Kalkcementpelare (KC-pelare) kan användas bl.a. för att reducera sättningar och för att öka stabiliteten. Metoden används för exempelvis byggnation av väg- och järnvägar, grundläggning för byggnader, VA-schakter grundschakter, slänter samt vibrationsdämpning. Metoden används främst i lera men också i andra jordar.

Läs mer...

masstabilisering

Masstabilisering

Denna metod används främst för att stabilisera torv, muddermassor eller annan organisk jord. Stabiliseringen görs i horisontell och vertikal riktning och på detta sätt skapas ett styvt block. Blockets tjocklek brukar varierar mellan 1 och 5 meter. Väg- och järnvägsbankar kan grundläggas på den masstabiliserade jorden. Metoden används också för att stabilisera samt till att binda föroreningar i sediment eller jordar, så kallad solidifiering.

Läs mer...

Tidigare projekt

Vega3

12 jan 2014

Vega Haninge

Värtahamnen

12 jan 2014

Värtahamnen