Vega3

Vega Haninge

15 september, 2017

Vega DP2

Beställare:
SVEAB

Utförandetid:
Juni 2015 – Maj2016
Februari 2017- September 2017

Volym:
65 000 multicementpelare med en total längd på 900 000 meter.
Vi har installerat brutna pelare med 600 mm i diameter och 25/20 kg/m. Bindemedel multicement 50/50.
Projektet är en förstärkning för järnväg och bostadsområde.