Värtahamnen

Värtahamnen

4 februari, 2015

Projekt:
Värtahamnen

Beställare:
Per Aarsleff A/S

Utförandetid:
Augusti 2013 – november 2014

Volym:
16 000 KC-pelare med en total längd på 99 000 meter, stabiliserad i vatten. Samtliga pelare utfördes från pråm och installerades med GPS. Vattendjupet var ca 9 meter och pelarlängder mellan 2 och 15 meter.
6 000 cellstabiliserade/masstabiliserade kalk-cementpelare med en totalt stabiliserad längd på 30 000 meter.

Projektet är en förstärkning av kaj för Finlandsfärjan i Värtahamnen, Stockholm.