projekt1

Norge-Vänerbanan

4 februari, 2015

Norge-Vänerbanan, delen Agnesberg-Bohus

Beställare:
Veidekke Entreprenad AB

Utförandetid:
Maj 2010-januari 2011, juni 2011-augusti 2011.

Volym:
63 335 KC-pelare med en total stabiliserad längd på 792 912 meter.
Projektet är en ny sträckning av järnväg mellan Göteborg och Trollhättan. Vi utförde projektet med tre maskiner i olika omgångar.

Under projektet byggdes maskinerna om med GPS-system. 2/3 av installationen är utförd med GPS.