Vi utför markförstärkning med kalkcementpelare samt masstabilisering.
djupstabilisering

Djupstabilisering

Vi utför markförstärkning enligt KC-pelarmetoden. Kalkcementpelare (KC-pelare) kan användas bl.a. för att reducera sättningar och för att öka stabiliteten. Metoden används för exempelvis byggnation av väg- och järnvägar, grundläggning för byggnader, VA-schakter grundschakter, slänter samt vibrationsdämpning. Metoden används främst i lera men också i andra jordar.
KC-pelaren skapas genom att verktyget borras genom leran till angivet djup eller fastare lager enligt handlingar. Vid rätt djup öppnas KC-ventilen och materialet matas ut och blandas med leran. Därefter stiger borret med förutbestämd stigning och rotationshastighet.
Föraren bevakar och manövrerar processen så att pelaren utförs enligt handlingar. Allt detta dokumenteras sedan i maskinens dator.
Pelare kan göras ned till ca 25 m djup och diametern varierar mellan 0,4 och 1,0 meter. Pelarna kan installeras singulärt eller sammanfogade med överlappning varvid massiva block, skivor eller andra mönster kan utformas.
Olika typer och mängder av bindemedel kan användas bl.a. beroende på jordart och önskad effekt. De vanligaste bindemedlen är kalk och cement, men även andra bindemedel förekommer.

masstabilisering

Masstabilisering

Denna metod används främst för att stabilisera torv, muddermassor eller annan organisk jord. Stabiliseringen görs på horisontell och vertikal riktning och på detta sätt skapas ett styvt blick. Blockets tjocklek brukar variera mellan 1 och 5 meter.

Väg- och järnvägsbankar kan grundläggas på den masstabiliserade jorden. Metoden används också för att stabilisera samt att bilda föroreningar i sediment eller jordar, så kallad solidifiering.

Tidigare projekt

Vega3

12 jan 2014

Vega Haninge

Värtahamnen

12 jan 2014

Värtahamnen