top of page
SERVICES

PRODUKTER

DJUPSTABILISTERING

Vi utför markstabilisering enligt KC-pelarmetoden. Metoden är utvecklad och används för att reducera sättningar och öka stabiliteten. Metoden används för exempelvis byggnation av väg- och järnvägar, grundläggning för byggnader, VA-schakter grundschakter, slänter samt vibrationsdämpning. Metoden används främst i lera men också i andra jordar.

IMG_1961.HEIC

MASSTABILISERING

Denna metod används främst för att stabilisera torv, muddermassor eller annan organisk jord. Stabiliseringen görs på horisontell och vertikal riktning och på detta sätt skapas ett styvt block. Blockets tjocklek brukar variera mellan 1 och 5 meter.

masstabilisering-600x350.jpeg

Adress

Vävlagargatan 6G

507 30 Brämhult

Telefon

Email

bottom of page