Vi har moderna och tekniskt avancerade maskiner som vi själva har utvecklat.
utrustning1

Utrustning

Vi har moderna och tekniskt avancerade maskiner som vi själva har utvecklar. Maskinerna är lätta och har stor räckvidd som ger oss många fördelar vid installation där bärigheten är dålig. Samtliga maskiner är utrustade med GPS-system vilket bidrar till ökad kvalitet id installation av pelare.

Vårt egenutvecklade dammfilter ”Dust Zero” är ett slutet system för att minimera damning vid tankning, finns installerade på samtliga maskinenheter.

utrustning2

GPS

Alla våra maskiner är utrustade med GPS och vi har integrerat GPS-system med vårt egna styrdatasystem. Detta ger oss många fördelar vis installation av KC-pelare. Vi kan programmera in hela projektets alla pelarlägen och olika nivåer på pelarna, samt redovisa exakta pelarlägen vid eventuella ändringar i pelarmönstret. Vi har också möjlighet att programmera in olika pelartyper i vårt datasystem som sedan synkas med GPS:en. Tack vara GPS-systemet har vi möjlighet till noggrann kvalitetskontroll vid redovisning.

Tidigare projekt

Vega3

12 jan 2014

Vega Haninge

Värtahamnen

12 jan 2014

Värtahamnen