Vi har lång erfarenhet av markförstärkning och masstabilisering.
Vega3

Vega Haninge

15 september, 2017

Vega DP2

Beställare:
SVEAB

Utförandetid:
Juni 2015 – Maj2016
Februari 2017- September 2017

Volym:
65 000 multicementpelare med en total längd på 900 000 meter.
Vi har installerat brutna pelare med 600 mm i diameter och 25/20 kg/m. Bindemedel multicement 50/50.
Projektet är en förstärkning för järnväg och bostadsområde.

projekt1

Norge-Vänerbanan

4 februari, 2015

Norge-Vänerbanan, delen Agnesberg-Bohus

Beställare:
Veidekke Entreprenad AB

Utförandetid:
Maj 2010-januari 2011, juni 2011-augusti 2011.

Volym:
63 335 KC-pelare med en total stabiliserad längd på 792 912 meter.
Projektet är en ny sträckning av järnväg mellan Göteborg och Trollhättan. Vi utförde projektet med tre maskiner i olika omgångar.

Under projektet byggdes maskinerna om med GPS-system. 2/3 av installationen är utförd med GPS.

Värtahamnen

Värtahamnen

4 februari, 2015

Projekt:
Värtahamnen

Beställare:
Per Aarsleff A/S

Utförandetid:
Augusti 2013 – november 2014

Volym:
16 000 KC-pelare med en total längd på 99 000 meter, stabiliserad i vatten. Samtliga pelare utfördes från pråm och installerades med GPS. Vattendjupet var ca 9 meter och pelarlängder mellan 2 och 15 meter.
6 000 cellstabiliserade/masstabiliserade kalk-cementpelare med en totalt stabiliserad längd på 30 000 meter.

Projektet är en förstärkning av kaj för Finlandsfärjan i Värtahamnen, Stockholm.

projekt2

Ski Langhus

4 februari, 2015

Projekt:
Ski 01

Beställare:
Skanska Norge AS

Utförandetid:
Maj- november 2014

Volym:
43 500 st multicement pelare med en total längd på 530 000 meter.
Projektet är en förstärkning för ny järnväg in till Oslo. Vi har installerat pelare med 600mm diameter och 28kg/m.
Projektet utfördes på tre olika områden som bjöd på olika utmatningar.
Tomborrning i olika nivåer har installeras. Alla pelare är installerade med GPS.
I projektet körde vi med tre st KC-maskiner.