top of page

Svenska Dmixab AB bildades 2006 och är ett markförstärkningsföretag med många års samlad erfarenhet inom djupstabilisering.

Vår affärsidè är att utföra entreprenader som resulterar i bra kvalitet, god ekonomi och med ändamålsenlig funktion.

 

Kärnverksamheten består av att utföra markförstärkning med kalkcement pelare och masstabilisering.

Med vår kunskap och våra moderna maskiner kan vi på ett miljömedvetet sätt förädla instabila, lösa och sättningsbenägna marker till att bli byggbara.

 

Vi utför projekt i hela norden.

personal.jpg
bottom of page